plein air

Farmhouse Study
x

Farmhouse Study

Image size: 12" x 9", pastel on Wallis - SOLD

updated: 3 years ago