plein air

Farmhouse Study

Farmhouse Study

Image size: 12" x 9", pastel on Wallis - SOLD

updated: 7 years ago